DOEL VAN TRANSFORMATIE 

 

Zoals een mens denkt zo is hij zegt Gods Woord. Je bent het reeds, dit is een realiteit. Je wordt dus niet wat je denkt maar je wordt dat wat je gelooft en dat wat je gelooft wordt je mindset. Dus je denken is wie jij bent.

For as he thinks in his heart, so is he.

Proverbs 23:7 NKJV

Het doel van de Bijbel is dat we een nieuwe manier van denken krijgen zodat we ook een nieuwe manier van leven kunnen ontwikkelen. Elk mens zal de vruchten plukken van zijn of haar gedachten en de woorden die wij spreken. Als we naar het leven van Job kijken dan zien we de volgende dingen gebeuren in zijn leven die hij moest ervaren:

 

 • Pijn
 • Rouw
 • Verdriet
 • Ziekte
 • Boosheid
 • Valse beschuldigingen
 • Teleurstelling
 • Afwijzing

 

KARAKTERVORMING

 

God wil dat wij als net als Job blijven verteouwen op Hem. Het doel van geloven als christen is dat we innerlijk veranderen, ons karakter. Job had ondanks de ellende waar hij zich in bevond geen bitterheid of gevoelens van wrok en van wraak. Hij bleef geloven ik de grootheid en goedheid van God. En zo kon God aan het einde van het Bijbelboek Job, Job zegenen met een dubbele zegenen.

Vanuit ons geloof als christen is karaktervorming het allerbelangrijkste. Wij zijn als man en vrouw geschapen naar Gods evenbeeld en gelijkenis. De Bijbel leert ons dat God Liefde is dat we altijd mogen leren en ons ontwikkelen om deze liefde in ons en door ons te bewerkstelligen door de Geest van God. Door gehoorzaamheid en dienstbaarheid zullen we altijd groei zien.

 

GROEI FOR PURPOSE

 

Dat wat God in ons heeft gelegd aan gave en talenten wil God vermenigvuldigen. Het doel van onze transformatie is om op Jezus te gaan lijken. We mogen echt beseffen wie Hij is, wat Hij ons leerde en hoe Hij met andere mensen omging, zowel met zijn discpelen, met de scharen en met Zijn tegenstanders. Onze gave, de geestelijke geschenken die God ons heeft geschonken door zijn Geest mogen wij ontdekken door onze wandel met Hem. Met deze gave mogen wij andere dienen.

Hieronder zie je een lijstje van Gods plan om samen met Hem te reizen tijdens jouw transformatie:

 

 • Neem tijd om te groeien in Zijn liefde en vergeving
 • Neem tijd om te ontdekken wat je gave en passies zijn
 • Neem tijd om te leren andere te dienen met deze gave
 • Leer om te genieten terwijl jij Jezus volgt en van Hem leert
 • Neem tijd om te leven vanuit de gave van geloof
 • Neem tijd om te bidden, luister aandachtig en boven alles geniet!

 

Het is Bijbels dat God altijd zorgt voor vermenigvuldiging. God wil dat wij zaaien zodat Hij een grote oogst kan bewerkstelligen door ons leven heen. Durf te investeren in jouw geloof!

I cry out to God Most High, to God who will fulfill his purpose for me.

Psalm 57:2 NLT