Welkom op onze website en dank u hartelijk dat u interesse heeft in onze missie en visie.

MISSIE

Onze missie is het bieden van onderwijs, events en activiteiten in Nederland aan vrouwen en kwetsbare gezinnen die langdurig leven in conflicten en met name vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en eerwraak gerelateerd geweld, narcisme, onderdrukking en bedreiging. We willen bijdragen door een positief verandering tot stand te brengen, de eerwraak problematiek zichtbaar te maken en bespreekbaar in de overheid, in onze huidige maatschappij en bij instanties. Wij staan voor verbinden, vertrouwen, veiligheid, diversiteit, respect, authenticiteit, armoedebestrijding, zelfredzaamheid en gendergelijkheid. En ook organiseren we voor christelijke vrouwen Empowerment sessies en events om te stappen in hun hogere roeping zodat zij impact kunnen maken in onze samenleving.   


VISIE

Een samenleving zonder conflicten waar vrouwen gewaardeerd worden en gerespecteerd in de maatschappij en in de kerk.  Ons ideaalbeeld is dat alle barrières getransformeerd worden naar bruggen van vrede, veiligheid en vrijheid voor vrouwen en voor gezinnen in Nederland met zicht op een nieuw horizon en op weg  “met elkaar” naar een “mooiere wereld”.

 

VREDE, VEILIGHEID EN VRIJHEID

SPEAK LIFE staat voor het tot stand brengen van een positieve verandering in de levens van (kwetsbare) vrouwen die te maken hebben met elk vorm van geweld in Nederland. Maar ook het bespreekbaar maken van eerwraak gerelateerde geweld en de gevolgen hiervan zoals schaamte, angst, maatschappelijke disfunctionaliteit en armoede. Het bespreekbaar maken onder vrouwen die dit ondervinden zodat ze in hun kracht komen te staan en het bespreekbaar maken in de maatschappij en overheid met het vooruitzicht dat dit geweld stop in onze gehele samenleving.