Nieuwsbrief nr 2 | maart 2023

Onderwerp: Diversiteit van Genade

 • GENADEGAVEN 
 • VRUCHT VAN DE GEEST | liefde | blijdschap | vrede | geduld | zelfbeheersing 
 • EERWRAAK | Trots | Wanorde | Geweld | Opvanghuizen | Ongelijke behandeling 
 • NEDERIGHEID | Wijsheid | Kennis | Vrijheid | Genezing | Vergeving
 • ONDERWIJS | Geestelijk volwassenheid | Leven vanuit genade
 • VEILIGHEID | Onderscheiding | Leiding | Bijstand verlenen
SPEAK LIFE NL NIEUWSBRIEF MAART 23
PDF – 2,5 MB 173 downloads

Nieuwsbrief nr 1 | januari 2023

Onderwerp: Vreugde in Nederland 

 • VREUGDE 
 • BOVENNATUURLIJK | Water | Wijn | Een Joods Feest
 • SHALOM | Vrede | Vreugde | Vrijheid | Gezondheid | Voorspoed
 • GEZONDE HUWELIJKEN | Eenheid in de liefde | Transformatie door nieuw leven 
 • GEZINNEN IN NEDERLAND | Terug naar de basis van echte vreugde, terug naar Gods Vaderhart 
SPEAK LIFE NL NIEUWSBRIEF JANUARI 23
PDF – 3,3 MB 245 downloads

Nieuwsbrief nr 3 | november 2022

Onderwerp: Het Licht schijnt in de duisternis

 • RE-FOCUS
 • TIME TO SEE THE LIGHT | Recht | Kracht | Licht
 • GODS RIJKDOM | Ware Rijkdom | Gezondheid | Hemelse Liefde
 • KONINKLIJKE TITELS | De Vredevorst | Hemelse diversiteit | Verbinding 
SPEAK LIFE NL NIEUWSBRIEF NOVEMBER 22
PDF – 18,0 MB 299 downloads

Nieuwsbrief nr 2 | oktober 2022

Onderwerp: Liefde op één:

 • Hechten | Binden
 • Vrede | Vrijheid | Vriendelijkheid 
 • Zegenvierend geloof | Zegeningen 
 • Gevaarlijke kritiek | Nuttige kritiek
SPEAK LIFE NL NIEUWSBRIEF OKTOBER 22
PDF – 10,9 MB 318 downloads

Nieuwsbrief nr 1 | mei 2022

Onderwerp samenleving:

 • Culturele diversiteit
 • Authenticiteit
 • Vrijheid
 • Vriendelijkheid 
SPEAK LIFE NL NIEUWSBRIEF MEI 22
PDF – 13,9 MB 322 downloads