WERKVORM VOOR DE DIVERSE EMPOWERMENT TRAININGEN

Als coach of trainer heb je te maken met verschillende niveaus waarop mensen in groepen communiceren.

De werkvorm die ik hanteer om de inhoud te bespreken, mijn expertise over te dragen en om het beste resultaat te boeken voor een ieder is op basis:

  • echt contact
  • elkaar ontmoeten
  • verbinding
  • openheid
  • herkenbaarheid
  • duidelijkheid (dit geeft zekerheid)
  • actie en interactie
  • reflectie

Ik wil graag dat tijdens de trainingen echt iedereen zich welkom voelt. Dat er onderling prettig contact ontstaat en dat een ieder er met een positieve mindset instapt.

Elk onderwerp heeft een duidelijk begin en eind, zo wil ik de stof duidelijk overbrengen.

Voor de actie en interactie wordt er in elke les weer een ander tool gebruikt en krijgt een ieder de ruimte om input te leveren.

Tijdens elke les is reflectie heel belangrijk, een moment van nadenken en een eigen mening kunnen vormen draagt ook zorg aan voldoende rust, ruimte, verantwoordelijkheid en balans voor het leermoment voor nu en voor de toekomst.