Angstcultuur komt voort uit afgoderij door een altijd straffende afgod te aanbidden. Wie nog straf kent, kent Gods liefde niet staat er in Zijn Woord. Vanuit wereldse religies ben je een slaaf van de wereldse afgoden, je behaagt ze door de rituelen die je brengt, je offert via rituelen, en deze goden zijn ver weg en blijven altijd onbereikbaar.

 

Je bent een slaaf van angst, je leeft in gebondenheid, er is geen vrijheid, er is geen leven, de dood, het graf en dode heiligen staan centraal. Angst heerst want stel je voor dat je een ritueel vergeet of de juiste ritueel op een verkeerde manier offert of op een verkeerde volgorde of verkeerd tijdstip, ja dan worden de wereldse afgoden boos, het zijn altijd afkeurende, altijd straffende en onverzoenlijke afgoden.

 

Maar gelukkig er is een levende God in de hemel, die liefde is, die leven geeft en Zijn licht over je laat schijnen. Dat is de waarachtige God, Schepper van hemel en aarde, de Heilige van Israël, YHWH, God zond Zijn Woord en wie in Zijn Woord geloofd, Zijn belofte, Zijn verbond, wordt Zijn vriend genoemd.

 

Ja heus, een vriend van God, is dit niet geweldig! In het Bijbelboek Jacobus hoofdstuk 2 staat het volgende; Abraham geloofde God en daarom beschouwde God hem als rechtvaardig mens. En God noemde hem zelfs Zijn vriend. Kun je dit beseffen? God noemt Abraham Zijn vriend, besef er was geen wet, er was geen schrift, er waren geen rituelen, God sprak met Abraham en Abraham geloofde wat God zei en dit maakte hem rechtvaardig, dit maakte hem een vriend van God. Puur en enkel door geloof, gerechtvaardigd, wat een geweldig goed nieuws!


Om gezonde relaties te kunnen ervaren, mogen we realiseren dat God ons dit wil leren door eerst een relatie met Hem te hebben door Zijn Heilige Geest, met Hem te communiceren en Zijn gezelschap te zoeken. Ik beschouw God als mijn beste vriend, echter voor de ogen van de religieuze mensen die rituelen belangrijker vinden dan vriendschap met God is dit uiteraard godlasterende taal. Maar dank God voor Zijn stem, Zijn leiding en Zijn vriendschap en Zijn liefdevolle aanwezigheid.

 

Ook Mozes, de bemiddelaar tussen Gods volk, Israël en God zelf, dit kan je lezen in het Bijbelboek Exodus hoofdstuk 33, daar had Mozes genade gevonden In de ogen van de Heer en God noemde hem en beschouwde hem ook als vriend. In het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 41 kun je lezen dat God zegt, Israël, jij bent van Mij, Ik heb jou uitgekozen, want je bent een nakomeling van Abraham en hij was Mijn vriend.

 

Daar waar vriendschap is tussen de mens en God is er geen plaats voor angst.

 

Het verschil tussen de ware gelovigen en de religieuze afgodendienaren:

 

  • De religieuze afgodendienaren leven in vrees voor hun maan- en sterrengoden, gesluierd, met een onrein geweten en een verloren ziel bestemd voor het graf (ze volgen hun dode heilige/profeten het graf in)
  • De ware gelovigen leven in vreze voor de Heer, in vrijheid, in vrede, in liefde, met een zuiver geweten. Hun ziel is reeds geredt voor eeuwig leven door Gods Zoon.

 

Het verschil tussen vrees en vreze:

 

  • Vrees houdt in angst en straf in gebondenheid
  • Vreze houdt in liefde, respect en ontzag in vrijheid

 

Vandaag de dag, 2022 na Christus, spreekt de Here God nog steeds door Zijn Woord en Geest; Jij bent van Hem, Hij heeft jou uitgekozen en jij bent Zijn vriend, geloof jij dit?

 

Onder andere islamitisering in Nederland veroorzaakt een angstcultuur ook onder de bevolking die niet de maangod aanbidden van de maanreligie islam. Hoe kunnen we in Nederland leven zonder de angst van deze groep religieuze over te nemen en hoe kunnen we oplossingen vinden waar we de bevolking van Nederland en onze gemeenschappen bemoedigen niet in deze hinderlaag en gebondenheid van angst en vrees te leven? Maar de ware God, YWHW onder alle omstandigheden te vertrouwen.

 

In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.


1 Johannes 4:18 HTB

 

Wilt u zich verdiepen in dit onderwerp of ons uitnodigen voor een spreekbeurt? Vult u onderstaande formulier in voor een vrijblijvend gesprek of vraag een offerte aan: