Aanvaard de genade

Wanneer wijzelf erkennen dat we machteloos zijn en beseffen we hebben de Almachtige nodig dan wordt ons verlangen dat wij ons oude leven, met zijn tradities, cultuur en religie los gaan laten.

Veranderen

Omdat het verlangen in ons is geboren om te willen veranderen in de nieuwe mens en met de belofte op een geheel nieuw leven. Wij ontvangen de belofte van God en dit is Zijn geest die Hij schenkt door genade aan hen die Hem willen gehoorzamen. Een geschenk is een cadeau en Gods genade kunnen we nooit verdienen, het wordt ons in de schoot geworpen. Het is zelfs zo dat het ons vindt, zoals Jezus zegt, u hebt Mij niet uitgekozen maar Ik jullie uitgekozen.

Gods Genade is een cadeau

Wij ontvangen Gods genade niet door onze eigen werken maar puur en enkel door het geloof, door ons geloof in Christus.

Activatie 

De geschenken die Hij schenkt wordt in een keer gegeven maar in de proces van herstel steeds meer en meer geactiveerd. Overgave is ook een manier die God van ons vraagt om alle geestelijke zegeningen te activeren in ons leven. En zo kunnen we reizen met de hoop van elke belofte die God ons heeft beloofd, een hoop die ons niet beschaamd doet staan.

Uitpakken

Genade is een geschenk die wij mogen aannemen en uitpakken. Iedereen vindt het leuk om een cadeau te ontvangen maar nog leuker is om een cadeau te geven en te kijken hoe iemand deze uitpakt.

Schaamte, pijn en gebrokenheid

Het kan lastig zijn om te leven met pijn en gebrokenheid maar God heeft ons een gezondheidspakket gegeven waar we mensen mogen vergeven die ons pijn hebben gedaan en waar we zelf ook vergeven worden wanneer wij een ander pijn hebben gedaan. God wil zaken in ons leven recht zetten en dit doet Hij door Zijn genade.

Sommige mensen zijn zo ernstig mishandeld en de God die ons heelt van binnenuit naar buiten, in onze geest, ziel en lichaam markeert onze aanneming van Zijn genade door ons het einde van onze gevangenis aan te bieden. En de deuren te openen.

Samenleving, samen beleven in eenheid

Geen isolatie meer en vervreemd van de ander maar de vrijheid tegemoet zodat wij vol ontzag kunnen bidden vergeef ons van onze schulden zoals wij ook anderen van hun schulden kunnen vergeven.

Het ware leven

Schaamte en schuld maakt ons ziek en eenzaam. Maar de genade die God wil dat wij gaan aanvaarden, is om ons tot leven op te wekken, uit de dood in het ware leven.

Aanvaard en geaccepteerd door genade

Door Zijn liefde zijn we allemaal aangenomen als Zijn kinderen en Jezus Christus betaalde de prijs van onze schuld. Nu kunnen we leven in het licht en leven en wandelen in genade. Een genade die eeuwig is. We kunnen alles weer goedmaken met God, onszelf en de mensen om ons heen. Wat een geweldige genade.

Herstel van ons ik

Onze gevoelens over onszelf, en ons zelfbeeld die niet overeenstemt met Gods beeld en gelijkenis veranderen helemaal niets aan Gods kijk op ons. Gods genade is daar voor een ieder, waar u zich ook momenteel in het leven bevindt, op de berg of in een dal, Gods genade bevordert ons herstelproces.

Gods krachtig werkende genade

Gods genade is overweldigend krachtig. Het doet altijd zijn werk en de gratie die ons hierdoor is verleent is er een, die ons Hem beter wil doen leren kennen, zodat wij ook op Hem gaan lijken. Wij mogen in de waarheid wandelen, in de liefde spreken en onze acties altijd richten met als doel Gods genade aanvaarden in ons leven en deze delen met de ander.

Ruilactie

We kunnen onze schuld,  schaamte, depressie, ontmoediging en wanhoop inleveren en Gods genade aanvaarden die ons helpt met het volgende:

  • Toegeven dat we gekwetst en beschadigd zijn
  • We kunnen onze oude leven volledig loslaten
  • Elkaar aanmoedigen het goede te doen
  • Leven vanuit de belofte van herstel
  • Genade tonen aan een ander door vergeving
  • Zelf uitstappen als herstellers van bruggen
  • Beseffen onze schuld en elk schuld is voor eeuwig betaald door het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. Zijn taak is volledig volbracht. De schaamte en schande voorbij, een blijdschap tegemoet
  • Hoe vuil wij ook waren, Jezus bloed wast ons witter dan sneeuw, genade wast ons schoon van schaamte en schuld
  • Beseffen Gods genade is altijd genoeg