De meest fundamentele strijd van ons leven is de strijd om in de levende God te geloven.  En niet om ons hart een boos hart van ongeloof te laten worden. Want als ongeloof in de levende God de overhand krijgt in ons leven, dan kan het resultaat een verharding zijn die ons onwillig maakt om ons te bekeren en ons zo afsnijdt van de genade van de waarachtige God. Nu zal dit niet gebeuren met degenen die echt in Christus zijn. Degenen die echt uit God zijn geboren, nemen de strijd serieus en putten uit de kracht van God om deze te bestrijden en te winnen met een volhardend geloof. God beloofd dat Hij ons bijstaat in elke strijd, en Hij is getrouw.

 

En Hij die u geroepen heeft, is trouw en zal doen wat Hij beloofd heeft.

1 Thessalonicenzen 5:24