Er zijn vijf manieren waarop wij eerwraak gerelateerd geweld kunnen herkennen. Dit is altijd
al een eeuwenoude strategie die ook in heidense religies, sektes en cultussen werd gebruikt. Het zijn elke keer opnieuw dezelfde strategieën. Deze praktijken moeten we als mens en maatschappij ontmaskeren en ons niet keren tegen vlees en bloed uiteraard omdat het een geestelijke strijdt is. Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. 


1. Verdeel en heers

Het eerste deel van de strategie, is: verdeel en heers. Dictators, tirannen, sekteleiders en religieuze leiders en religieuze volgers (niet door Gods Geest, de Heilige Geest gevulde mensen), narcisten en andere mooie namen gebruiken allemaal deze techniek, ze komen met hun eigen wetten om mensen aan zich te binden en het komt altijd neer op verdelen en heersen. Het gaat altijd om macht en controle. Wees niet verrast wanneer je het ziet gebeuren ook nu om je heen hier in Nederland.


2. Valse eenheid en vrede buiten Jezus om

Het tweede stadium is dat hij, nadat hij verdeeldheid heeft gezaaid, door angst en twijfel te zaaien en te gebruik maken van intimidatie, hier volgt dan altijd een boodschap van verbinding. Hij verzint het liefst een boodschap die lijkt op de boodschap van het evangelie. Dan zet hij er mooie catchy marketing termen onder.  Dit gebeurt ook in relaties. De man wil macht over zijn vrouw en/of gezin, na elke ruzie zal hij het goed maken door de woorden te spreken die hij denkt dat de vrouw wil horen.

Het maakt niet uit of het links of rechts is, maar er komt een boodschap van verbinding. Het is een boodschap van valse eenheid en valse vrede.  Om alles samen weer bijeen te brengen. Samen krijgen we alles onder controle. Dat is de boodschap die er vaak achter zit. Als je maar dit doet, krijgen we het allemaal wel onder controle. Als je maar dat doet, als je maar daarnaar luistert en op die manier
handelt, dan komt het wel goed. We geven ons over aan die verbinding, omdat het zo fijn voelt. Het voelt allemaal zo fijn en zo inclusief en heerlijk drempelloos. Maar de drempels zijn soms in zoverre weggenomen, dat het diepe gaten in de grond zijn, dat je erin valt. Maar het voelt allemaal zo fijn en inclusief.  Het is valse verbinding en een valse vrede buiten Jezus om.


3. Overheersen


Het derde dat hij doet, is overheersen. Nadat hij de boodschap van verbinding heeft
gebracht, is het het slachtoffer of zijn de slachtoffers in slaap gesust. Deze strategie doet hij op individueel niveau, in gezinnen, op het werk, in allerlei onderdelen van de maatschappij. Dit is altijd een strategie van de duisternis. Het eerste dat je ziet wanneer hij overheerst, is dat het profetisch geluid wordt uitgesloten. De mensen die een andere mening hebben, worden buitengesloten.
Waarom? Die mensen zijn gevaarlijk voor die verbinding, voor de relaties en voor het volk dat ze in hun macht willen nemen. Terwijl een gezonde maatschappij ruimte geeft aan profeten en ruimte aan de wijzen volgens Bijbelse normen en waarden. Die nodigt juist mensen uit om een tegengeluid te laten horen.

Uitsluiting van het profetisch Bijbelse geluid zorgt voor een soort monocultuur; cancelen, intimidatie, eerwraak en zelfs moordaanslagen. Creatieve mensen worden er als eerste uit gewerkt, mensen met een aparte mening worden vervolgens eruit gewerkt. Wat er blijft, is een soort cultuur die gevormd is door antichristelijk denken. Het is een cultuur die heel fijn voelt voor een bepaalde tijd, als je erin zit, maar niet als je er buiten staat. 


4. In bezit nemen


Het vierde dat hij doet, is: hij neemt in bezit. Zo is het altijd gegaan in het verleden en zo zal het vandaag niet anders gaan. Het is een langdurig proces dat pas zichtbaar wordt als je achteraf kijkt naar de grote lijnen. Het zijn elke keer opnieuw dezelfde strategieën, maar het is een langdurig proces, een proces om een vrouw, vrouwen, gezin en zelfs een volk in bezit te krijgen. Er is een macht achter de macht die dat in bezit nemen aanstuurt. Dat is een geestelijke macht. Laat je niet misleiden door mensen die het geestelijke willen personifiëren in mensen, want dan maak je die mensen te sterk en het echte geestelijke wat er achter zit, maak je onzichtbaar. We moeten de duivel juist laten zien zoals hij is. De duivel is niet een mens, maar een demonische macht die mensen in bezit kan nemen en dat ook heel graag doet. We moeten de satan (de god van religie, sektes en cultussen, de god van de dood en de dodenrijk) en zijn praktijken ontmaskeren en ons niet keren tegen vlees en bloed.


5. Offeren/vernietigen

Het vijfde is dat hij gaat offeren. Wat hij in bezit neemt, gaat hij doden. Wat hij afpakt, gaat hij vernietigen. Onze vreugde, vrede, vrijheid, onze identiteit, onze welvaart alles gaat hij vernietigen in een mensenleven en zelfs in een regio of bij een heel volk. Bij eerwraak zie je dat heel duidelijk gebeuren. Vrouwen en kinderen worden gedood op het offerblok van de eer van de man of de eer van een familie. De wereld is aan het verharden, zo banaal is het. Het eergerelateerd geweld en moord gebeurt vaak en wereldwijd maar deze vrouwen worden niet gehoord. Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de eer van een familie te beschermen of herstellen maar het gebeurt ook in partnerrelaties en zelfs op de werkvloer. Slachtoffers van langdurige onderdrukking vaak door narcisme, leven in een oorlogsgebied met de symptonen van ptts en de wereld, de politie, sociaal domein, zorg en welzijn en de mensen om hun heen zijn doof en blind voor hun noodkreten. De vrouwen weten vaak zelf niet wat hen overkomt omdat ze beroofd zijn van hun zelfvertrouwen en hun zelfwaarde door jaren lang tirannie, leugens, onderdrukking en geweld. Nederland heeft overigens weer een sektemeldpunt nodig want eerwraak is nu eenmaal gerelateerd aan sektes, cultussen en heidense religies welke geleidt worden door geesteszieken mensen zonder de Heilige Geest (De Geest van God).

Vrouwen die misleid zijn door mannen of door ideologieën of door hun eigen
verdriet gaan vaak raad vragen bij verkeerde raadgevers omdat de landelijke autoriteiten zelf ook betoverend zijn door valse vrede, valse diversiteit en een valse inclusie. Een geloofsovertuiging waar eerwraak een must is omdat de eer van de man of de familie is aangetast is een doodsindustrie waar vrouwen en kinderen worden geofferd op het hakblok van de engel des doods (in het Arabisch: malek au maut). Eerwraak gerelateerd geweld is geen politieke kwestie is, het is een geestelijke kwestie. Het heeft te maken met God en het leven, met gezonde gezinnen, met veiligheid en met een vrij leven hier in Nederland zonder aanslagen op kwetsbare vrouwen.

Neem nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: ‘Mij komt de wraak toe, Ik bepaal de straf voor alle zonden.

Romeinen 12:19

Wees niet haatdragend of wraakzuchtig, maar heb uw naaste net zo lief als uzelf, want Ik ben de HERE.

Leviticus 19:18

U bent naar Jezus gekomen, die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven en zijn bloed roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel.

Hebreeën 12:24

Belangrijk: Als u een geen organisatie bent kunt een melding maken via een wijkcentrum in uw eigen buurt en via de Rijksoverheid zie hieronder de gegevens, slachtofferhulp en de gewone politie kunnen deze zaken niet oppakken en nemen ze vaak niet serieus. Geef bij organisatie aan bij welke organisaties u reeds een melding hebt gemaakt.  

Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG)

Telefoonnummer:  088 - 964 85 50
E-mailadres: landelijk-expertise-centrum-egg@politie.nl
Internet: Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld