HARMONIE IN HUIS
Met het programma Empowerment voor vrouwen, Harmonie in Huis, werken wij aanvankelijk met een kleine groep vrouwen die verschillende vormen van huiselijk geweld hebben ervaren of momenteel ervaren. Ons doel is altijd om een groep van maximaal 10 vrouwen bij elkaar te brengen om deel te nemen aan het programma Harmonie in Huis. In kleine groepen voelen de deelnemers zich veilig en kunnen we verbinding en openheid creëren.

GEWELD
Elke vorm van geweld is onaanvaardbaar en via ons onderwijsprogramma van 12 lessen, genaamd: Harmonie in Huis, willen wij verschillende onderwerpen bespreekbaar maken voor vrouwen in de wijken, buurtcentrums en bij stichtingen.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Verschillende vormen van lichamelijk en psychisch geweld
  • Huwelijksdwang
  • Eergerelateerd geweld
  • Huiselijk geweld
  • Cultuur van schaamte en angst

 

INHOUD
In de twaalf lessen, onderverdeeld in hoofdstukken, zullen we de volgende onderstaande onderwerpen
behandelen. Wij willen de doelgroep helpen bewust te worden van een veilig en beschermd
leven door middel van gezonde communicatie, een gezonde identiteit om zo gezonde
relaties te ontwikkelen en een harmonieus en vredig thuis te creëren. Elke les duurt 2 uur en
omvat voorbereiding voorafgaand aan de les en de mogelijkheid om na de les te praten en
individuele zaken te bespreken.

1.     Gedachtenleven
2.    Eigenwaarde
3.    Reflectie
4.    Communicatie
5.    Passie & Dromen
6.    Doelen & Discipline
7.    Identiteit
8.    Autoriteit
9.    Genezing en Herstel
10.  Oplossingsgericht denken
11.   Ontwikkeling
12.  Een huis vol harmonie

 

Connect ook met ons op Facebook door op onderstaande button te klikken.

Heeft u als buurtcentra, wijkcentrum of stichting interesse om dit programma te organiseren voor de vrouwen in uw wijk? Of wil u meer informatie? Vult u dan onderstaande formulier in.