INSPIRATIESESSIE

Voor vrouwen van geloof

Terwijl u wacht op Gods profetische woorden, welke over uw leven uitgesproken zijn, en deze realiteit te zien worden, is het belangrijk om actief stappen te blijven zetten in geloof richting uw beloofde land. Daarom helpen wij vrouwen inzicht te krijgen en te inspireren middels deze sessiedagen op basis van Gods Woord en de leiding van de Heilige Geest.

We helpen u graag met de volgende thema's:
 

 • Netwerken met mensen en organisaties
 • Communiceren op  een effectief en vriendelijke manier
 • Uw gevoelens en gedachten duidelijk uit te drukken
 • Bouw gezonde relaties gebaseerd op waardering en wederzijds respect
 • Blijven wandelen in geloof vol hoop, in vrede en uiteraard productiviteit

 

Op basis van 3 Bijbelverzen houden we bij SPEAK LIFE Empowerment NL deze inspiratiesessie.

 

HET GOEDE BLIJVEN DOEN

Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.  Galaten 6:9

 • Het goede blijven doen
 • Na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten
 • Opgeven is geen optie

GROEIEN IN WOORD EN DAAD

Tot ik kom, moet je uit de Boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent en maak het goede nieuws bekend. Gebruik de bijzondere gave die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven, toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. Doe iets met die gave, zet je voor die taken in, zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. 1 Timotheüs 4:13-15

 • In het Woord blijven
 • Les geven aan andere gelovigen
 • Het Evangelie blijven delen
 • Uw geestelijke genadegave blijven gebruiken (1 Korintiërs 12:1-11 & Romeinen 12:6-8)
 • Inzetten voor de mensen om uw heen om in uw bestemming te komen
 • Groeien in Woord en Daad


OPDRACHT TIJDENS WACHTTIJD OOK VOOR ISRAEL (70 jaar banning schap in Babylonië, het huidige Irak)

De Here van de hemelse legers, de God van Israël, richt de volgende boodschap aan alle gevangenen die Hij vanuit Jeruzalem in ballingschap naar Babel heeft gestuurd: ‘Bouw huizen om in te wonen, leg tuinen aan en leef van de opbrengsten. Trouw en krijg kinderen, laat je zonen en dochters trouwen en krijg vele kleinkinderen. Vermenigvuldig u! Zorg dat uw aantal niet kleiner wordt! Zet u in voor de vrede en de welvaart van de stad waarheen Ik u heb verbannen. Bid voor haar tot de Here, want als uw stad welvarend is, bent u het ook.’ Jeremia 29:4-7

 • Blijven bouwen
 • Tuinen aanleggen, grond bewerken en leven van de opbrengst
 • Trouwen en kinderen krijgen (Indien dit uw verlangen is)
 • Vermenigvuldigen in alles wat u mag en kunt ondernemen
 • Inzetten voor vrede en welvaart in ons land, stad en omgeving
 • Bidden voor ons land, onze steden en omgeving 
 • Als onze omgeving gezegend wordt, dan zijn wij ook gezegend!


INFORMATIE EN AANMELDEN 


De inspiratiesessies worden gehouden in Zoetermeer bij voldoende aanmeldingen op een woensdagavond.

Tijdens de sessie is er koffie | thee | fris en een snack.
Heeft u een dieetwens dan kunt u dit aangeven bij het vakje: "bericht".

Omdat we de groepen klein houden maximaal 10 personen is er uiteraard ruimte voor een persoonlijk gesprek en persoonlijk gebed. 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens een van onze inspiratiesessies!

Verbonden in Christus,

SPEAK LIFE
Team Empowerment NL