SOCIALE RECHT

Ons ultieme voorbeeld van rechtvaardigheid vinden we in het leven en de persoon van Jezus, die de zieken genas, de zwakken verdedigde en uiteindelijk de prijs betaalde voor onze zonden en ons bevrijdde van onze onderdrukking van zonde en dood.

Hij wees niemand af en toonde Gods liefde aan iedereen die dichterbij kwam.

Sociale rechtvaardigheid neemt echter een weg die lijnrecht tegenover de betekenis van bijbelse rechtvaardigheid staat.

De kernwaarde van sociale rechtvaardigheid is het herverdelen van "middelen en voordelen onder de kansarmen om sociale en economische gelijkheid te bereiken" voor iedereen.

Maar om dit te laten gebeuren, is het nodig om degenen die voordelen en middelen hebben te identificeren met degenen die dat niet hebben.

Dit is het eerste probleem met sociale rechtvaardigheid. Het zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op en wekt jaloezie op bij degenen die als "onderdrukt" worden beschouwd van degenen die "onderdrukkers" zijn.

Het creëert een slachtoffermentaliteit bij de onderdrukten en dwingt hen om anderen (vaak ten onrechte) de schuld te geven van hun benarde situatie.

Terwijl Bijbelse rechtvaardigheid mensen verenigt en verheft, breekt sociale rechtvaardigheid bepaalde groepen af en creëert verdeeldheid.

Het tweede probleem met sociale rechtvaardigheid is dat het meer macht overdraagt aan de regering, aangezien het de enige lijkt die machtig genoeg is om deze systematische ongelijkheden te corrigeren.

De wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt, want de goddelozen drijven de rechtvaardigen in het nauw en het recht wordt verdraaid.
Habakuk 1:4 HTB

HEMELSE BELOFTE VAN VREDE

Als gelovigen ontvangen wij een vrede die onwankelbaar is. Juist in een wereld van chaos ervaren wij de vrede van God boven bidden en beseffen. Deze vrede is niet afhankelijk van onze omstandigheden. Gods vrede in ons leven is een constante factor die deze wereld niet kan geven.

Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de Here, die Zich over u ontfermt.

Ach mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen, Ik zal u herbouwen op een fundament van saffieren. De muren van uw huizen zal Ik van kostbare juwelen maken. Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteente maken.

En al uw kinderen zal Ik, de Here, onderwijzen en zij zullen grote voorspoed hebben. U zult leven onder een rechtvaardig en eerlijk bewind. Uw vijanden zullen op een eerbiedige afstand blijven, in vrede zult u leven.

De verschrikkingen van een oorlog zullen u niet meer teisteren. Als een volk tegen u ten strijde trekt, ben Ik het niet die hen stuurt om u te straffen.

Daarom zal dat volk worden verslagen, want Ik sta aan uw kant.
Jesaja 54:10‭-‬15 HTB

Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.
Johannes 14:27 HTB