VERBINDEN
Wij geloven in verbinden, koppelen, relateren en verenigen. Hoewel al deze woorden betekenen 'het samenbrengen of samenkomen in een of andere vorm van eenheid', geloven wij dat oprecht verbinden met elkaar onze identiteit als mens en samenleving wordt verrijkt en mooier maakt.

VERTROUWEN
Eén manier om vertrouwen op te bouwen is door te laten zien dat we zorgzame, eerlijke, open en eerlijke mensen zijn. Met andere woorden: we kunnen vertrouwen opbouwen door ons karakter te tonen. Een andere manier om vertrouwen op te bouwen is door anderen te laten weten dat we capabel en ervaren zijn en uitstekende resultaten hebben geboekt. En dat wij ze graag willen meenemen in dit proces om te bouwen aan zichzelf en te vertrouwen in hun eigen capiciteit.

VEILIGHEID
Veilige en ondersteunende omgeving is belangrijk voor elk mens om te groeien en te bloeien. We staan daarom op al onze kenwaarden en achten het belangrijk dat elk mens zich veilig en beschermd mag voelen en ten alle tijden zichzelf mag zijn.


DIVERSITEIT
De definitie van diversiteit is simpel: diversiteit gaat over verschil. Mensen verschillen van elkaar en het bij elkaar hebben van die verschillen noemen we diversiteit.

AUTHENTICITEIT
Letterlijk betekent “authentiek” geloofwaardig, betrouwbaar of echt. Authenticiteit zou je dus kunnen vertalen als echtheid of geloofwaardigheid. De term authenticiteit als eigenschap van een persoon wordt dus gezien als de echtheid of geloofwaardigheid van die persoon.  

RESPECT
Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand of iets vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. Wij geloven dat elk mens waardevol is en uniek en respect verdient ongeacht zijn of haar kwaliteiten, prestaties of vaardigheden, afkomst, geloofsovertuiging en maatschappelijke functie. 

ARMOEDEBESTRIJDING
Als armoede toeneemt, neemt het risico op huiselijk geweld ook toe. Dan mag je verwachten dat het aantal gevallen ook gaat stijgen. Maar andersom armoede en schulden staan op verschillende manieren in verband met huiselijk geweld, denk aan opvanghuizen die vol zitten vanwege huiselijk geweld en de afhankelijkheid naar de uitkeringsinstanties die dan ook vaak daar uit rollen. Door heldere kennis hierover te delen kunnen we vele mensen helpen uit de armoede.  Kennis delen maakt rijk en geeft ons een breder toekomstperspectief naar een "betere wereld" voor mens en maatschappij. 

ZELFDREDZAAMHEID
Wij geloven in de kracht van vrouwen die zelfsturend zijn, in plaats van afhankelijk worden man of van de overheid.  Eigenwaarde, zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld is ons streven voor elk vrouw om succesvol te zijn en deel te nemen aan alle processen in de samenleving.


GENDERGELIJKHEID
Zoals staat vermeld in Gods Woord (Genesis 1:26) zijn man en vrouw beide geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De mens en zijn eigen geloofsovertuigingen hinderen dat wij "de mens" man en vrouw gelijkwaardig en in harmonie met elkaar kunnen leven zonder conflicten. De mens leeft in conflicten door aardse discriminatie op elk vlak. Wanneer de vrouw tot haar recht komt, komt ook een samenleving tot haar recht. Den Haag is de stad van Recht & Vrede. Zonder recht kan vrede ook niet zegenvieren. Er is dus werk aan de winkel voor een ieder betreft deze zeer krachtige kernwaarde!

 

OVERTUIGING SPEAK LIFE:
 

SPEAK LIFE Publishing NL gelooft in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Wij prediken en verhogen Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van de Levende God, de gekruisigde en opgestane Heer. Wij geloven in de leiding en werking van de Heilige Geest anno 2024 na Christus. Ook geloven wij in de vijfvoudige bediening ten behoeve van de toerusting voor alle heiligen in Christus en een unieke roeping voor elk kind van God, elk gelovigen in de Zoon.

ONDERNEMEN
Wij ontwikkelen Onderwijs en ook als Uitgeverij willen we een impact gaan maken in Nederland, in onze samenleving, het bedrijfsleven, de regering en het sociaal domein (zorg en onderwijs) om zo onze bijdrage te leveren en het Koningrijk van God helpen te vergroten door de leiding van de Heilige Geest en in de naam van Jezus Christus, de enige Weg, de enige Waarheid en het enige ware Leven tot de Vader, onze Here God.

 

TRAININGEN & EVENTS
Door middel van het ontwikkelen van trainingen, het organiseren van events betreft alle aspecten van het leven, zoals geestelijk groei, op relationeel vlak, emotioneel en fysiek vlak, opvoeding, leiderschap en alles wat wij tegen kunnen komen in het leven zowel privé als werk gerelateerd.

 

E-LEARNING 
Ook het aanbieden van e-learnings met als ons fundament het Woord van God is een service van SPEAK LIFE Publishing NL die wij met alle plezier voor u samenstellen en gebaseerd op ervaringsdeskundigheid. Wij zijn overtuigd dat Gods Woord effectief en krachtig levens zal veranderen door deze compacte kleine en begrijpbare e-learnings die wij u aanbieden.

 

COMMUNITY 
Vrede, compassie, genade, begrip, liefde en Gods gerechtigheid willen we uitstralen om mensen, kwetsbare vrouwen, gezinnen, nieuwkomers en bedrijven te binden met elkaar en zo samen sterker te zijn in Christus en impact te maken in en voor onze maatschappij. Om kennis en moed te blijven delen en met elkaar te groeien als bruid van Christus, als Gods geliefde kinderen. Getuigen blijft onze kracht en juist omdat God kracht verleend aan Zijn onfeilbare Woord.

 

Kortom getuigen is ons wapen in onderwijs, uitgeven, spreken en kennisdelen: 

'Zij hebben hem (satan) overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.' Openbaring 12:11

 

SPEAK LIFE Publishing NL hoopt u van dienst te kunnen zijn opdat u kunt genieten van een gezegend, vruchtbaar en vreugdevol leven.

 

In Christus verbonden,
SPEAK LIFE Publishing NL

Founder, sociaal ondernemer, uitgever, schrijver en spreker

Lisa N. Darouri