WIe ben ik en waar sta ik voor:

Ik ben Lisa Darouri, mijn Arabische naam is Nazha. Ik ben geboren in Nederland te Almelo en ik ben een dankbare christen. In 1972 ben ik geboren in het Elizabeth Klooster. Mijn Arabische voornaam betekent: 'wandelen in de tuin van Eden' en een tweede betekenis betekent: 'het volgen van de man van Nazareth" en mijn achternaam betekent rechter. Sinds mijn achtste levensjaar heb ik besloten Jezus Christus te volgen, juist ja, de man uit Nazareth, de Zoon van de Levende God.

Als founder van SPEAK LIFE wil ik mij inzetten voor het geestelijke welzijn en de groei van de gelovigen en mijn medemens in het algemeen. Ik help graag mensen in hun geestelijke reis, zodat ze vruchtbaar kunnen zijn in de wereld en zo ook impact kunnen maken in de bestemming die voor hun persoonlijk bestemd is.

1. Zorgzaamheid: Ik heb een diepe en oprechte zorg voor de mensen in mijn omgeving. Het tonen van compassie, mededogen en empathie voor de uitdagingen en strijd waarmee mensen te maken hebben in hun geestelijke reis is als adem halen voor mij. Zeker als ervaringsdeskundige met ruim 50 jaar levenservaring met de nodige conflicten, dwaling en de manipulatie, intimidatie en dreigementen van dwaalleraren zowel vanuit de islam als in het christendom.

2. Luisterend vermogen: Ik praat graag maar ben boven alles een uitstekende luisteraar. Ik neem de tijd om naar mensen te luisteren, hun vragen, zorgen, twijfels en vreugde te begrijpen, en biedt een ondersteunende aanwezigheid en bemoedigende woorden.

3. Pastorale bekwaamheid: Ik beschik over pastorale vaardigheden om mensen te begeleiden door middel van gebed, Bijbelstudie, geestelijke richting en counseling. Zo kan ik hen geestelijke ondersteuning bieden en leiding op cruciale momenten in hun leven.

4. Geduld en genade: Ook ik moest leren wat geduld en genade is vanuit mijn ervaringen en wandel in geloof. Nu mag ik dit ook uitdelen tijdens het begeleiden van mensen in hun geestelijke reis. Ik kan begrijpen dat groei en verandering tijd kosten en daarom ben ik bereid om mensen te ondersteunen en aan te moedigen, zelfs wanneer ze struikelen of fouten maken. 

5. Bijbelse wijsheid: Door Gods genade en door het karakter van Jezus te kennen heb ik een diep begrip van de Schrift en gebruik ik Bijbelse principes als leidraad voor het begeleiden van mensen in hun geestelijke reis. Ik kan hen wijsheid en inzicht bieden vanuit Gods Woord om zo mensen te helpen hun geloof te verdiepen en toe te passen in hun dagelijks leven.

6. Gemeenschapsgericht: Als founder creëer ik graag een gemeenschap van liefde, acceptatie en ondersteuning waarin mensen elkaar kunnen bemoedigen, ondersteunen en dienen. Zo kunnen we samen groeien en een cultuur van betrokkenheid en zorgzaamheid bevorderen in onze samenleving

7. Voorbeeldig leven: Als kind van God, evangelist. leraar en visionair dien ik een toegewijd en vruchtbaar leven in Christus. Zo wil ik  de vrucht van de Geest laten zien in mijn eigen leven en anderen aanmoedigen om hetzelfde na te streven.

Mijn visie en missie is anderen helpen groeien in geloof en vruchtbaarheid, en hen toerusten om hun geloof uit te dragen en impact te hebben in de wereld.

Jezus zei tenslotte ga de wereld in en verkondig het evangelie aan de armen.