Angst belemmerd niet alleen ons levenswandel, maar ook onze relaties, onze bewegingsvrijheid en onze vreugde om daadwerkelijk te genieten van het leven zoals God dit voor ons voor ogen heeft. Jezus gaf ons Zijn vrede en vraagt ons nooit meer bang of ongerust te zijn.

Leven zonder angst is een leven in vrede in onze eigen hart en gedachten. Willen wij Gods vrede aannemen dan zouden we elke vorm van angst moeten gaan loslaten met behulp van de volmaakte liefde van God.