Doelgroep vervolgende vrouwen in Nederland:

 • Slachtoffers geestelijk mishandeling
 • Slachtoffers emotionele mishandeling
 • Slachtoffers lichamelijke mishandeling
 • Slachtoffers seksueel geweld
 • Slachtoffers van narcisme
 • Slachtoffers van loverboys
 • Slachtoffers van eerwraak 
 • Slachtoffers van bedreiging en stalking (intimidatie en controle)
 • Slachtoffers van mensenhandel in de seksindustrie
 • Slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating
  (vaak tieners die na de middelbare school tegen hun wil uitgehuwelijkt worden vaak als tweede, derde of zelfs vierde vrouw, voorheen vaak in het buitenland, huidige tijd vaker ook in Nederland)
 • Slachtoffer vrouwelijke genitale verminking (diverse stromingen islam)
 • Slachtoffers van nog niet herstelde jeugdtrauma’s
 • Vrouwen die depressief zijn en in wanhoop leven met een geheim
 • Vrouwen die op de werkvloer gepest, geplaagd en gemanipuleerd zijn
  (Deze trauma hindert hen vertrouwen in de maatschappij en plezier op de werkvloer)
 • Christelijke vrouwen die gevlucht zijn uit islamitische landen door jihad-geweld
 • Vrouwen die in opvanghuizen zitten of hebben gezeten vanwege een of meerdere van bovengenoemde grensoverschrijdend gedrag
 • Tienermoeders van elk achtergrond